Epigalin Brest Girl
Акція
«Назустріч жінці»
Подбай
про свої груди
Придбай
Епігалін Брест
із 15% знижкою
та безкоштовною
доставкою по Україні!!!
Період проведення акції:
з 1.10.2019 по 31.12.2019.

Зареєструйся в акції з 1.10.2019 по 31.12.2019
та отримай СМС або e-mail з промокодом на знижку 15% із безкоштовною доставкою по Україні

Зайди на сайт liki.wiki, введи промокод та придбай Епігалін Брест зі знижкою 15% та безкоштовною доставкою по Україні

Для участі в Акції
заповніть електронну форму
Реєстрація

Придбати зі знижкою

ПРАВИЛА
РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «НАЗУСТРІЧ ЖІНЦІ»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ «НАЗУСТРІЧ ЖІНЦІ» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайтах https://epigalin-brest.com/ та https://liki.wiki/ 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Організатором Акції виступає ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА», далі у тексті - Організатор.
1.5. Виконавець та Технічний Партнер Акції ТОВ «ЛІКІ ВІКІ».
1.6. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

2. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ
2.1. Реєструйся Учасником Акції на сайті https://epigalin-brest.com та отримуй промокод на знижку у розмірі 15% від вартості товару, а також безкоштовну доставку дієтичної добавки «Епігалін Брест».
2.2. Знижка та безкоштовна доставка дійсні лише за умови придбання товару в онлайн магазині https://liki.wiki/
2.3. Акційний товар:
• Дієтична Добавка «Епігалін Брест».
2.4. Подарунок Акції:
• Знижка 15% на Акційний товар.
• Безкоштовна доставка Акційного товару.

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
3.1. Період проведення Акції: з 01.10.2019 по 31.12.2019 р. (далі у тексті — Період акції).
3.2. Період акції - це період протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.3. Учасниками Акції є фізичні особи, що мають повну цивільну дієздатність, та належним чином виконали умови участі в Акції, що передбачені цими Правилами, а також яким лікар рекомендував додатково до раціону харчування приймати дієтичні добавки «Епігалін Брест». Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.4. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей).

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Учасниками Акції є особи визначені в п.3.3. цих правил, які в період Акції заповнили реєстраційну форму (Анкету) на сайті https://epigalin-brest.com шляхом надання достовірної і точної інформацію про себе і свої контактні дані.
4.2. Шляхом заповнення реєстраційної форми (Анкети) учасник:
4.2.1. Добровільно надає Організатору повну згоду на обробку його персональних даних, зокрема: прізвища ім’я, по-батькові, місця проживання, номера телефону, електронна пошта, ІПН, поточний або картковий рахунок, МФО банку, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних;
4.2.2. Підтверджує, що його повідомлено, що обробка персональних даних здійснюється з метою реалізації умов цієї Акції, формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора та Партнера, розповсюдження новин, повідомлень, реклами, тощо.
4.2.3. Повідомлена про свої права згідно Закону України «Про захист персональних Даних».
4.3. Кожен Учасник, який належним чином виконав умови п.4.1. цих правил, отримує на електронну пошту або в SMS промокод на 15% знижку та безкоштовну доставку Акційного товару.
4.4. Знижка 15%, та безкоштовна доставка Акційного товару можлива лише за умови його придбання в онлайн магазині https://liki.wiki/.

5. Обмеження
5.1. Організатор та Партнери Акції не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор та/або Партнер Акції, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
5.4. Організатор та/або Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема інформації про контакти з ними та банківські реквізити).
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести листування з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.

6. Персональні дані.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється:
6.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор. З метою реалізації цих Правил, Організатор передає персональні дані учасників Акції Партнеру.
6.2. Персональні дані учасників Акції передаються Партнеру та обробляються останнім з метою забезпечення їх участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку (надалі – Мета обробки).
6.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 5.2. цих Правил, Організатор/Партнер може обробляти прізвища ім’я, по-батькові, місця проживання, номера телефону, електронна пошта.
6.4. З персональними даними, згідно з метою, визначеною в п. 5.2. цих Правил, будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
6.5. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Партнеру письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в цій Акції.
6.6. Учасники Акції мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».
6.7. Номери телефонів, IP-адреси, електронні й поштові адреси та інші дані Учасників Акції, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. У цьому випадку Організатор залишає за собою право на блокування IP-адреси. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції Організатор приймає самостійно і оскарженню не підлягає.

7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання подарунку. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.4. Приймаючи умови цих правил, учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих правил і приймає всі умови і положення зазначених правил:
7.5. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.
7.6. Приймаючи участь у Акції, учасник беззаперечно погоджується з усіма умовами та положеннями цих правил.
7.7. Ці Правила затверджені Організатором і діють протягом строку проведення Акції.